Referencie

▪ Mäsovýroba Tomášov - dráha vo vise, bitúnok Skerešovo - dráha vo vise, , bitúnok a rozrábka Nandin Dvor - štúdia
▪ Bitúnok , rozrábka a výroba Zemplínske Hradište - dráha vo vise, Podtatranská hydina - dráha vo vise
▪ Mäsovýroba Veľké Uherce - štúdia, baliareň vajec Rybany - štúdia, mäsovýroba a rozrábka Rybany - KováčikFarm - štúdia
▪ Spracovanie diviny Behynce -štúdia, , rozrábka a baliareň mäsa Behynce - štúdia,, Spracovanie medu Behynce - štúdia
▪ Spracovanie ovocia a hub Behynce - štúdia,, bitúnok hydiny Behynce - štúdia, mäsovýroba Kechnec, bitúnok a mäsovýroba Drienov - štúdia
▪ Mäsovýroba Toporec - štúdia,, bitúnok Víťažovce - štúdia, bitúnok a mäsovýroba Veľké Dravce - štúdia
▪ MECOM a.s.
▪ Mäsokombinát HRÁDOK
▪ Mäsokombinát Debrecen
▪ Mäsokombinát Szolnok
▪ Mäsokombinát Békéscsaba
▪ Mäsokombinát Mosonmagyaróvár
▪ Mäsokombinát Abda
▪ rozrábka a výroba GVP (návrh, vypracovanie projektu, výber technológie, technická pomoc)