Referencie

▪ MECOM a.s.
▪ Mäsokombinát HRÁDOK
▪ Mäsokombinát Debrecen
▪ Mäsokombinát Szolnok
▪ Mäsokombinát Békéscsaba
▪ Mäsokombinát Mosonmagyaróvár
▪ Mäsokombinát Abda
▪ rozrábka a výroba GVP (návrh, vypracovanie projektu, výber technológie, technická pomoc)