ČINNOSŤ

Návrh a vypracovanie štúdie pre:

▪ malý bitúnok
▪ rozrábka mäsa
▪ výroba mäsových výrobkov
Návrh kapacít malých bitúnkov, rozrábok a výrobní mäsa

Návrh tokov surovín a pohybu pracovníkov


Vypracovanie:

▪ projektová dokumentácia vrátane energií
▪ rozloženie technologických zariadení malých bitúnkov a výrobní mäsa
▪ špecifikácia strojnotechnologických zariadení v prevádzkach spracovania mäsa
▪ plán HACCP
▪ prevádzkové predpisyZabezpečenie:

▪ výberu zvolenej technológie spracovania mäsa v splupráci s investorom
▪ najefektívnejšieho spôsobu realizácie stavby alebo rekonštrukcie
▪ dodávky technológie pre chladenie, vodu, vykurovanie a vzduchotechniku s dôrazom na minimalizáciu prevádzkových nákladov

Návrh a vypracovanie štúdie pre:

▪ malú mliekareň
▪ bryndziareň
▪ syráreň
Návrh kapacít malých mliekarní, bryndziarní a syrární

Návrh tokov surovín a pohybu pracovníkov


Vypracovanie:

▪ projektová dokumentácia vrátane energií
▪ rozloženie technologických zariadení mliekarní
▪ špecifikácia strojnotechnologických zariadení mliekarne
▪ plán HACCP
▪ prevádzkové predpisyZabezpečenie:

▪ výberu zvolenej technológie spracovania mlieka v splupráci s investorom
▪ najefektívnejšieho spôsobu realizácie stavby alebo rekonštrukcie
▪ dodávky technológie pre chladenie, vodu, vykurovanie a vzduchotechniku s dôrazom na minimalizáciu prevádzkových nákladov

Návrh a vypracovanie štúdie pre:

▪ malú pekáreň

Návrh kapacít malých pekární

Návrh tokov surovín a pohybu pracovníkov


Vypracovanie:

▪ projektová dokumentácia vrátane energií
▪ rozloženie technologických zariadení pekárne
▪ špecifikácia strojnotechnologických zariadení pekárne
▪ plán HACCP
▪ prevádzkové predpisyZabezpečenie:

▪ výberu zvolenej technológie pekárne v splupráci s investorom
▪ najefektívnejšieho spôsobu realizácie stavby alebo rekonštrukcie
▪ dodávky technológie pre chladenie, vodu, vykurovanie a vzduchotechniku s dôrazom na minimalizáciu prevádzkových nákladov

Návrh a vypracovanie štúdie pre:

▪ spracovňu ovocia a zeleniny
▪ spracovňu medu

Návrh kapacít spracovne ovocia, zeleniny a medu

Návrh tokov surovín a pohybu pracovníkov


Vypracovanie:

▪ projektová dokumentácia vrátane energií
▪ rozloženie technologických zariadení spracovania ovocia, zeleniny a medu
▪ špecifikácia strojnotechnologických zariadení spracovane ovocia, zeleniny a medu
▪ plán HACCP
▪ prevádzkové predpisyZabezpečenie:

▪ výberu zvolenej technológie spracovania ovocia, zeleniny a medu v splupráci s investorom
▪ najefektívnejšieho spôsobu realizácie stavby alebo rekonštrukcie
▪ dodávky technológie pre chladenie, vodu, vykurovanie a vzduchotechniku s dôrazom na minimalizáciu prevádzkových nákladov

▪ strojnotechnologické zariadenia pre potravinársky priemysel-spracovanie mäsa

  ▪ technológia bitúnku, rozrábky, mäsovýroby
  ▪ technológie spracovania mlieka, bryndze, masla, syrov, jogurtov atď.
  ▪ technológie pre pekárov
  ▪ technológie spracovania ovocia , zeleniny a medov
  ▪ zariaďovacie predmety
  ▪ pomocné náradie
  ▪ hygienické zariadenia
  ▪ dodávka repasovaných zariadení

▪ prípravné práce pre stavbu
▪ demolácia, zemné práce
▪ uskutočňovanie stavieb a ich zmien
▪ rekonštrukcie budov a objektov
▪ výkon činnosti stavbyvedúceho
▪ maliarske a natieračske práce
▪ izolácie technologických rozvodov a strešných konštrukcií

Pre poľovné združenia a spracovateľov divej pernatej zveriny:

Očistí bažantov, divé kačice, divé husi, ale aj domácu hydinu od peria na sucho.

Výborné, cenovo prístupné zariadenie!