O NÁS

Firma TOREZ s.r.o. so sídlom v Brestove pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997.
Prioritou spoločnosti je uspokojiť odberateľa kvalitou, cenou a odbornosťou za poskytované služby. Tieto sú realizované v oblasti navrhovania a realizácií potravinárskych prevádzok:

  • Mäsovýrobne,
  • Bitúnky
  • Rozrábky,
  • Syrárne, bryndziarne,
  • Mliekarne
  • Spracovne ovocia,a zeleniny
  • Spracovne medu,
  • Pekárenske činnosti

Činnosť v tejto oblasti je zameraná na spracovanie štúdie podľa požiadaviek investora, konzultácia a odsúhlasenie projektu na RVPS alebo ÚVZ, príprava projektu pre územné konanie, stavebné konanie, návrh optimálnej technológie, cenovú kalkuláciu,

Poskytujeme tiež inžinierskú činnosť počas výstavby a managerskú pomoc pri spúšťaní výroby.

Firma tiež realizuje dodávky technologických celkov, dodávku a montáž oceľových konštrukcií – hlavne dráh vo vise pre mäsovýroby, hygienických zariadení, dodávku a montáž polyuretanových panelov na opláštenie hál, výrobní, a chladiarenských boxov.